Chirurg naczyniowy

lek. med. Tomasz Kwiatkowski

Ukończyłem studia medyczne w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2014 roku. Część studiów odbyłem w ramach programu Erasmus na Universita degli Studi di Roma „Tor Vergata” w Rzymie. Ponadto uczestniczyłem w praktykach studenckich w Kanadzie i Chorwacji. Po odbyciu stażu podyplomowego rozpocząłem pracę w Oddziale Chirurgii Naczyń z Pododdziałem Zabiegów Endowaskularnych Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II i w 2021 roku zdałem Państwowy Egzamin Specjalizacyjny, zaś w 2022 roku ukończyłem szkolenie specjalizacyjne. Podstawowym zakresem mojej działalności zawodowej jest diagnostyka i leczenie chorób tętnic obwodowych, tętnic szyjnych oraz aorty.

tomasz-kwiatkowski-progamed

leczone zaburzenia: