Chirurg naczyniowy

lek. med. Jakub Zasada

Dr nauk med. Jakub Zasada
Specjalista Chirurg Naczyniowy / Ogólny , Angiolog/ Flebolog
Diagnostyka Ultrasonograficzna Tętnic i Żył
Skleroterapia Żylaków
malformacje naczyniowe, naczyniaki,
PCS (zespół biernego przekrwienia miednicy u kobiet)

WYKSZTAŁCENIE:
Uniwersytet Jagielloński,
Collegium Medicum, Wydział Lekarski, 2001 r.
Stopień naukowy: doktor nauk medycznych, 2009 r.
Specjalizacja: Specjalista Chirurg Ogólny, 2011 r.
Specjalizacja: Specjalista Chirurg Naczyniowy, 2014 r.

ZATRUDNIENIE:
Specjalistyczny Szpital Jana Pawła II w Krakowie, Klinika Chirurgii
Serca, Naczyń i Transplantologii

PEŁNIONE FUNKCJE:
Szpital Uniwersytecki CM UJ, staż podyplomowy
Szpital Uniwersytecki CM UJ w Krakowie, II Klinika Chirurgii,
asystent, 2004 – 2009 r.
Pogotowie Ratunkowe im. S. Greinera w Skawinie, 2006 – 2008 r.
Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie, SOR,
od 2008 r.
SPZOZ Szpital im. Dietla w Krynicy – Zdroju, Oddział Chirurgii
Ogólnej, 2009 – 2011 r.
SPZOZ Szpital im. Dietla w Krynicy – Zdroju, Pogotowie Ratunkowe,
2010 – 2011 r.

PUBLIKACJE:
Autor oraz współautor 16 prac naukowych opublikowanych w polskich i
zagranicznych czasopismach medycznych oraz 35 doniesień naukowych, które
były prezentowane na polskich i zagranicznych konferencjach.

leczone zaburzenia: