zbadaj się już dziś!

Jako Centrum Medyczne Progamed we współpracy z grupą Alab przeprowadzamy pełny pakiet badań diagnostycznych. 

co możesz u nas zbadać?

0
badania krwi
0
analiza moczu i kału
0
testy wymazowe

Program Profilaktyka 40+ przedłużony do końca czerwca 2022!

Profilaktyka 40 Plus

Głównym celem programu „Profilaktyka 40 PLUS” jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. Trzeba zauważyć, że w związku z pandemią koronawirusa profilaktyka chorób znacznie spadła z powodu m.in. obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki właśnie badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

do kiedy trwa program?

Na pakiet badań zapisać możesz się już dziś, a czas trwania programu Profilaktyka 40+ został przedłużony do końca czerwca 2022 roku.

jak zgłosić się na badanie?

Do programu pilotażowego kwalifikują się osoby, które m.in odpowiedzą na pytania ankietowe programu pilotażowego za pośrednictwem:

Na podstawie ankiety zostaną ocenione czynniki ryzyka.
Do placówki należy stawić się po wypełnieniu ankiety – na jej podstawie zostaną Państwo przyjęci.

jak przygotować się na badanie?

Wiarygodność wyników badań laboratoryjnych zależy od wielu czynników, wśród których bardzo ważną rolę odgrywa prawidłowe przygotowanie do badania oraz sposób i czas pobrania próbek.

Nieprawidłowe przygotowanie do badań oraz pobranie próbek może spowodować uzyskanie wyniku badania, który nie będzie odpowiadał faktycznemu stanowi organizmu i utrudni lekarzowi ocenę stanu zdrowia. Dlatego też, wybierając się do laboratorium w celu wykonania badań laboratoryjnych należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

 • Większość badań laboratoryjnych należy wykonywać w godzinach porannych, we krwi pobranej na czczo, po ok. 12-godzinnym spoczynku nocnym.

 • W przypadku niektórych badań, np. glukozy, żelaza, triglicerydów, krew zawsze należy pobierać na czczo, gdyż po posiłku parametry te ulegają zmianom.

 • Ze względu na rytm dobowy wielu hormonów, krew do badań z zakresu gospodarki hormonalnej organizmu, zaleca się pobierać w godzinach porannych.

 • Niektóre badania wymagają specjalnego przygotowania przed pobraniem próbek do badań, np. powstrzymania się od przyjmowania leków, specjalnej diety itp.

 • Próbki moczu, kału i innych materiałów pobierane samodzielnie należy pobierać wg zaleceń lekarza lub zgodnie z instrukcjami udostępnianymi w laboratorium.

 • Próbki do badań mikrobiologicznych należy pobierać tylko do jałowych pojemników.

 • Próbki takie jak np. mocz i kał, należy dostarczać do laboratorium jak najszybciej po pobraniu.

 • W przypadku próbek pobieranych samodzielnie, głównie moczu i kału, zawsze należy zanotować godzinę pobrania.

 • Pojemniki z próbkami moczu i kału, należy czytelnie podpisać imieniem i nazwiskiem osoby, od której je pobrano.

 • Niektóre badania można wykonywać o każdej porze dnia, jednak dla prawidłowej interpretacji wyników, lekarz zawsze uwzględni godzinę pobierania próbek.

Zachowaj dotychczasową dietę – nie wykonuj badania w okresie głodzenia/obfitych posiłków.
Ogranicz spożywanie używek (np. kawa) 2-3 dni przed badaniem.
Nie wykonuj badania w okresie miesiączki, po spożyciu alkoholu, po intensywnym wysiłku fizycznym.


Najważniejsze wskazówki:

 • Pobranie wykonaj w godzinach porannych, tj. pomiędzy 7:00 a 10:00

 • Bądź na czczo – ostatni posiłej pożyj w dniu poprzedzającym badanie najpóżniej ok. godziny 18:00.

 • Rano przed badaniem wypij szklankę wody niegazowanej.

 • Bądź wyspany – na badanie przyjdź po całonocnym wypoczynku.

 • Unikaj wysiłku fizycznego przez ok. 12 godzin przed pobraniem krwi.

 • Chwilę przed badaniem wypocznij – ok 15 min w pozycji siedzącej bezpośrednio przed pobraniem.

 • Jeżeli zażywasz na stałe leki, skonsultuj się z lekarzem, czy nie będą one wpływać na wyniki badań i czy istnieje możliwość ich zażycia po badaniu.

Przed planowanym badaniem moczu zaleca się unikania znacznych wysiłków fizycznych lub długotrwałych marszów.

Przynajmniej dzień przed planowanym oddaniem moczu do badania zaleca się powstrzymanie od stosunków płciowych.

W okresie okołomenstruacyjnym i w czasie menstruacji wykonywanie badań mikroskopowych osadu moczu nie powinno być wykonywane i należy rozważyć, czy w tym okresie nie należy odstąpić od badania.

01.

Zaopatrz się w specjalny pojemnik:

 • jednorazowy – w przypadku bania ogólnego
 • jednorazowy jałowy (sterylny) lub podłoże transportowo-wzrostowe przy badaniu na posiew
02.

Przed pobraniem próbki moczu umyj ręce, a następnie ujście cewki moczowej.

03.

Do pojemnika oddaj mocz z tzw.„środkowego strumienia”:

 • pierwszą niewielką ilość moczu należy oddać do toalety,
 • następnie oddać mocz do pojemnika (od 50 do 100 mililitrów),
 • końcową porcję moczu należy znów oddać do toalety,
04.

Zamknij szczelnie pojemnik z pobraną próbką moczu i dostarcz jak najszybciej do wybranego Punktu Badań

05.

Jeśli nie możesz dostarczyć pojemnika natychmiast, umieść go w lodówce i przynieś do zbadania. W wypadku badania na posiew próbka nie może pozostawać w lodowce dłużej niż 2 godziny.

Posiew moczu wykonuje się w przypadku pojawienia się objawów wskazujących na zakażenie dróg moczowych (częste oddawanie moczu, ból i pieczenie cewki moczowej). Stwierdzenie obecności bakterii w danej próbce moczu i określenie ich wrażliwości na antybiotyki pozwala dobrać odpowiednie leczenie. Badanie moczu na posiew zlecane jest także w celu potwierdzenia skuteczności podjętego leczenia oraz u kobiet w ciąży.
U osoby zdrowej mocz jest fizjologicznie jałowy, natomiast cewka moczowa i okolica krocza są skolonizowane drobnoustrojami. Stąd prawidłowe pobranie moczu i dostarczenie do laboratorium odgrywają decydującą rolę w uzyskaniu wiarygodnego wyniku posiewu.

01.

Zaopatrz się w specjalny, jałowy (sterylny) pojemnik lub podłoże transportowo-wzrostowe (dostępne do kupienia w aptece).

02.

Pobierz, najlepiej pierwszy poranny mocz, po nocnym spoczynku.

03.

Przed pobraniem próbki moczu dokładnie, ciepłą wodą z mydłem umyj ręce, a następnie ujście cewki moczowej (u kobiet okolice sromu, od przodu w kierunku odbytu, u mężczyzn żołądź po odsunięciu napletka). Wytrzyj się jednorazowym ręcznikiem. Umożliwia to pozbycie się bakterii, które, po dostaniu się do próbki, mogą zafałszować wynik badania.

04.

Do pojemnika, starając się nie dotykać ścianek wewnętrznych, oddaj mocz z tzw.”środkowego strumienia„:

 • pierwszą niewielką ilość moczu należy oddać do toalety,
 • następnie oddać mocz do pojemnika (5 – 10 ml),
 • końcową porcję moczu należy znów oddać do toalety.
05.

Zamknij szczelnie pojemnik z pobraną próbką moczu, na pojemniku napisz imię, nazwisko, datę i godzinę pobrania – nie umieszczaj informacji na pokrywce. Próbkę moczu dostarcz jak najszybciej do wybranego Punktu Badań

05.

Jeśli nie możesz dostarczyć pojemnika natychmiast, umieść go w lodówce (nie zamrażaj) i przynieś do zbadania w ciągu 2-3 godzin.

06.

Jeżeli nie jest możliwe dostarczenie moczu do laboratorium w dniu pobrania zaleca się pobrać mocz na specjalny zestaw z podłożem transportowo-wzrostowym (Uricult, Uromedium, Uriline), postępując zgodnie z zaleceniami producenta. Mocz pobrany na zestaw transportowo-wzrostowy można przechowywać w temeraturze pokojowej i dostarczyć do laboratorium w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od pobrania.

07.

W przypadku kiedy pacjent nie jest w stanie oddać moczu do jałowego pojemnika (np. niemowlę, pacjent obłożnie chory) mocz, z zachowaniem zasad aspetyki opisanych w punktach 03. i 04., należy pobrać do jałowego plastikowego woreczka założonego w sposób obejmujący ujście zewnętrzne cewki moczowej. Woreczki dostępne są w aptekach.

01.

Próbkę moczu dziecka najlepiej pobrać rano.

02.

Zdejmij dziecku pieluszkę i umyj dokładnie okolicę ujścia cewki moczowej (u dziewczynek okolice sromu od przodu w kierunku odbytu, a u chłopców żołądź po odsunięciu napletka).

03.

Do pobrania użyj specjalnego plastikowego woreczka, które będzie obejmował ujście zewnętrzne cewki moczowej

04.

Gdy niemowle odda mocz do woreczka, umieśc go w jednorazowym pojemniku na mocz i dostarcz w jak najkrótszym czasie do Punktu pobrań

02.
Zaopatrz się w specjalny pojemnik z podziałką do moczu.

02.

Rozpocznij dobową zbiórkę rano – pierwszy poranny mocz oddaj do toalety, każdy kolejny gormadź w zakupionym jednorazowym pojemniku.

03.

Zbierz cały mocz oddany przez 24 godziny, ostatnia porcja porcja oddana do pojemnika to porany mocz z dnia następnego.

04.

Mocz gromadź w jednorazowym pojemniku, w chłodnym, zaciemnionym miejscu.

05.

Po zakończeniu zbiórki zmierz objętość zebranego moczu.

06.

Do laboratorium dostarcz 100ml wymieszanego moczu z pojemnika zbiorczgo z dokładną informacją o cełkowitej objętości zebranego moczu.

01.

Przed badaniem zaopatrz się w jednorazowy pojemnik na kał dostępny w aptekach.

02.

Do zakupionego pojemnika na kał za pomocą załączonej łopatki pobierz materiał.

03.

Materiał do badania pobierz z różnych miejsc tej samej porcji kału.

04.

Pobrany do badania kał powinien mieć wielkość orzecha włoskiego.

05.

Próbkę zabezpiecz i jak najszybciej dostarcz do laboratorium/Punktu Pobrań.

06.

Badanie wykonaj podczas normalnej diety – nie w okresie głodzenia/obfitych posiłków.

Pobranie kału na nosicielstwo Salmonella i Shigella:
01.

W celu pobrania materiału do badania zaopatrz się w trzy wymazówki na podłożu żelowym.

02.

Materiał pobierz w ciągu kolejnych trzech dni.

03.

Ilość pobieranego kału do wymazówki to ilość wielkości ziarna ryżu.

04.

Probówki opisz: imieniem, nazwiskiem, datą i godziną pobrania materiału.

05.

Materiał szczelnie zamknięty przechowuj w lodówce.

06.

Po zebraniu ostatniej porcji wypełnione skierowanie wraz z materiałem dostarcz do Punktu Pobrań.

01.

Wymaz pobiera lekarz lub inna wyszkolona osoba.

02.

Nie pobierać bezpośrednio po posiłku (należy odczekać ok. 2 godziny).

03.

Przed pobraniem nie myj zębów, nie stosuj gum do żucia i tabletek do ssania.

04.

Wymaz jest wykonywany za pomocą wymazówki transportowej.

05.

Badanie przeprowadzone w trakcie antybiotykoterapii może dać fałszywie negatywne wyniki.