Taśmy Thera-Band

Ćwiczenia z użyciem taśm Thera-Band

 

Przyrost siły mięśniowej oraz stabilizacje poszczególnych stawów możemy osiągnąć przy zastosowaniu małych przyborów, a nie koniecznie stacji treningowych zajmujących sporo miejsca (np. w domu). Program jest ustalony przez terapeutę, który ustala dobór odpowiednich przyborów, intensywność, zakres ćwiczeń oraz tempa wykonywania.

 

Właściwy rodzaj treningu wykonany na strukturach, na które działamy, wywołuje w efekcie mechanizm adaptacyjny oraz koordynacje mięśniową. Uwzględnienie wytrzymałości, czyli submaksymalnej intensywności wykonywania zadań w dłuższym okresie czasu, jest bardzo ważne przy ćwiczeniach mających na celu wzrost siły mięśniowej. Istotnym elementem jest zakres obciążenia definiujący się w określeniu ilości powtórzeń poszczególnych seriach. 12-15 powtórzeń przy 60% maksymalnego obciążenia organizm, powoduje w pierwszej kolejności regularny przyrost masy mięśniowej.

 

Trening polepszenia wytrzymałości to 15-30 powtórzeń przy 40% obciążeniu. Możemy również określać czas obciążenia. Wszystkie te parametry mają wpływ na poprawę reakcji nerwowo – mięśniowych.

 

Ćwiczenia z taśma dają nam po krótkim czasie wymierne efekty w postaci:

 • przyrostu siły mięśniowej
 • obniżenia granic bólowych
 • poprawy reakcji równoważnych
 • redukcji wagi
 • poprawy wytrzymałości
 • profilaktyki upadków
 • obniżenia ciśnienia
 • korekcji postawy
 • poprawy zakresu ruchu
 • mobilizacji oraz zwiększenia elastyczności
 • poprawę koncentracji
 • zredukowanie poziomu stresu
 • odciążenie i stabilizacje kręgosłupa
 • stabilizacje poszczególnych stawów

 

Ćwiczenia z taśmami przynoszą w krótkim czasie poprawę siły mięśniowej. Wraz z taśmami można przeprowadzać trening na każdą partie mięśniową. Moją one zastosowanie w gabinetach rehabilitacyjnych, w studiach fitness, klubach sportowych , w hotelach i w domu. Profesjonalna terapia z użyciem oryginalnych taśm Thera-Band, umożliwia pełna kontrolę uzyskanych postępów. W zależności od celów terapeutycznych lub treningowych, dobieramy odpowiedni rodzaj oporu i wielkość.