USG piersi

Badanie usg piersi powinno się wykonywać systematycznie, najlepiej co 1–2 lata jako badanie profilaktycznie. Badanie powinny wykonywać już kobiety młode (18–20 lat) do ok. 50 r.ż. Po 50 r.ż. zaleca się wykonywanie badania mammograficznego. W tym wieku badanie USG jest badaniem uzupełniającym. W trakcie badania oceniamy budowę piersi, oraz wielkość i budowę węzłów chłonnych pachowych. W trakcie badania sutków możemy znaleźć zarówno zmiany łagodne jak torbiele, włókniaki jak i zmiany złośliwe – guzy. Ewentualne zmiany są oceniane ultrasonograficznie i kwalifikowane do dalszej diagnostyki w biopsji cienkoigłowej.

Przygotowanie do badania

USG piersi nie wymaga przygotowania. Badanie należy wykonać w pierwszej fazie cyklu miesiączkowego.

Badanie jest wykonywane w pozycji leżącej, ręce położone za głową. Skóra pokrywana jest specjalnym żelem.

Badanie obejmuje zarówno piersi jak i doły pachowe.

Poza badaniem profilaktycznym wskazaniem do wykonania usg sutków są wszelkie nieprawidłowości wykryte w trakcie samokontroli lub w trakcie badania u lekarza. Badanie usg sutków jest oceniane w skali BIRADS.